KLACHTENPROCEDURE VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Indien je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen.

Logo Stichting Veilige Paardensport

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien je klacht mondeling in bij jouw instructrice.
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je je klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het bestuur van onze vereniging via bestuur@lishartel.nl. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van jouw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvang je een schriftelijk antwoord van het bestuur.
  • Indien je je niet kunt vinden in het antwoord of je hebt over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kun je hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kun je deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop jouw klacht wordt behandeld.

 

Geef je vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan jouw instructrice, het bestuur of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

 

Team en bestuur Lis Hartel