Nieuwsbrief Manege Lis Hartel 22 september 2022

Beste ruiters, begeleiders, ouders, vrijwilligers, vrienden en vriendinnen van Manege Lis Hartel,

Graag informeren we u in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen bij onze mooie manege Lis Hartel. Het is door omstandigheden een tijd stil geweest met berichtgeving vanuit het bestuur. Dat was niet uit luxe of omdat er niets te melden viel, maar juist omdat we werden getroffen door omstandigheden die al onze tijd en inzet vroegen. En hierdoor schoot de communicatie er bij in. Onze excuses hiervoor.

Met onderstaande berichtgeving willen we u informeren over wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Hoewel het voor de buitenwereld stil leek, is er achter de schermen enorm veel gebeurd. Het is een lang verhaal, maar hopen dat u even de tijd wilt nemen om te lezen. De samenvatting vindt u hier, een uitgebreidere beschrijving op de volgende pagina’s. En mogelijk zijn niet alle onderwerpen voor iedereen van toepassing.

Kernpunten:

 1. Het team
  Het waren zeer zware tijden voor het team. Iedereen heeft keihard gewerkt om vooral de paarden te verzorgen. Helaas zal Linda afscheid nemen per 26 september aanstaande, om aan de slag op een zorggroep. Dat betreuren we zeer. Linda heeft zich jaren enorm ingezet voor ruiters en paarden en heeft veel betekend voor Lis Hartel. Er zijn meer veranderingen in het team en er lopen nog gesprekken met kandidaten om het team compleet te maken.
 2. Paarden
  Het gaat met de meeste paarden gelukkig een stuk beter. Na onderzoek deze week van een aantal paarden weten we hoe we er voor staan met de droes-uitbraak.
 3. Mennen
  Positief bericht is dat we een groep enthousiaste menners hebben weten te vinden. Afhankelijk van de inzetbaarheid van geschikte paarden zullen we weer menlessen gaan aanbieden. Dit werd altijd zeer gewaardeerd.
 4. Komende periode
  We gaan ervan uit dat we ongeveer 1 les per 2 weken aan de ruiters kunnen aanbieden de komende maanden. Het lesgeld zal gehalveerd worden, tot het moment dat we weer een volledig schema kunnen aanbieden.
 5. Gemiste lessen
  Dit jaar kunnen we door de beperkte inzetbaarheid van de paarden geen inhaallessen aanbieden. Dit willen we compenseren aan de leden. Een voorstel hiervoor zullen we tijdens de ALV in november bespreken.
  Voor meer informatie kunt u hieronder verder lezen.

Uitgebreide bericht

Het team
Als eerste willen we u laten weten dat Linda afscheid zal nemen van Lis Hartel per 26 september aanstaande. Dit betreuren wij enorm. We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle inzet die ze de afgelopen maanden, maar ook voorgaande jaren, heeft gedaan om alles georganiseerd en geregeld te krijgen. De afgelopen maanden hebben hierin wel de kroon gespannen. Linda heeft een enorme betrokkenheid getoond naar paarden en ruiters en is altijd enorm gewaardeerd als instructrice en mens. Het vertrouwen, de aandacht en altijd bereid om iedereen te helpen en uit te leggen zijn zaken die we ons altijd blijven herinneren. Linda, we gaan je ontzettend missen.

We hebben begin van de zomer ook afscheid genomen van Marije. Werken bij ons werd haar fysiek te zwaar en viel lastig te combineren met haar overige plannen. We willen haar bedanken voor haar inzet en veel succes wensen.

Nu zult u denken, dan blijft er niemand over. Niets is minder waar. Gelukkig hebben we Patricia, zij zal zich vooral richten op het geven van de staplessen. We hebben daarnaast een hele leuke nieuwe instructrice gevonden, die met veel enthousiasme bij ons gaat beginnen per 1 november. Zij heet Joyce Reinders en heeft een jarenlange ervaring in lesgeven. We heten haar van harte welkom bij Lis Hartel.

Daarnaast zijn we met diverse kandidaten in gesprek, waaronder iemand die veel energie heeft om de boel te gaan trekken. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit zeker melden.

Naast het kunnen verzorgen van lessen, is het ook belangrijk voldoende hulp voor de overige (stal)werkzaamheden te hebben. Hier wordt hard aan gewerkt, maar we hebben nog geen bezetting voor alle dagen. Vooral in de week van 27 september tot en met 1 oktober kunnen we alle hulp gebruiken met de verzorging van de paarden, denk  onder andere aan paarden voeren en de stallen opstrooien. Wie o wie komt ons helpen? Mail naar bestuur@lishartel.nl.

Administratief hebben we gelukkig hulp van Mariska. Mariska helpt ons in de betere afhandeling van mail, telefoon en wellicht planning en operationele communicatie.

We hebben inmiddels ook een groep enthousiaste menners weten te vinden die samen de schouders eronder willen zetten om menlessen te gaan verzorgen. Dat kon afgelopen maanden uiteraard niet, maar hopelijk binnenkort wel. Uiteraard moeten we kijken welke paarden geschikt en fit hiervoor zijn. Daarover volgt zeker nog nadere berichtgeving.

Dus al met al hebben we goede hoop dat we zowel paardenzorg als instructie weer op orde krijgen.

In het bestuur heeft Ralph Smits afscheid genomen. Hij was verantwoordelijk voor onderhoud, maar dat werd steeds lastiger te combineren met zijn werkzaamheden. Ook dank aan Ralph voor de afgelopen jaren. Guido Gunsing (tevens Secretaris) is tijdelijk aanspreekpunt voor onderhoud en heeft hulp paraat staan! Hierdoor is er wel een bestuursfunctie vrijgekomen mbt onderhoud.
Ook zoeken we nog een bestuurslid die zich onder andere met communicatie en vrijwilligers wil bezighouden. Mail naar bestuur@lishartel.nl voor meer informatie.

 

Droes
U kunt zich voorstellen dat de uitbraak van droes op de manege, met bijbehorende maatregelen ons voor een forse uitdaging stelde. Ook al zijn paarden ziek en wordt er minder/geen les gegeven, de verzorging moet uiteraard gewoon doorgaan en vraagt nog meer zorg en aandacht dan onder normale omstandigheden. Zo werd er een schoon en besmet gebied ingesteld. Werken in het ‘besmet’ gebied betekende dragen van beschermende kleding, ontsmetting, hygiëne maatregelen etc. Zeer impactvol voor zowel mens als dier.

Dit alles betekende de afgelopen maanden dus een forse wijziging in de gang van zaken: minder/geen lessen, manege deels gesloten, paarden ziek/niet fit, zware last op de schouders van het team. En dat alles ook nog tijdens de warme zomer en vakantieperiode.

U kunt zich voorstellen dat dit ook een enorme belasting voor het team en de vrijwilligers betekende. Ik wil graag op deze plek namens het bestuur onze grote waardering uitspreken voor iedereen die de afgelopen maanden zijn/haar steentje heeft bijdragen. Daar hebben we veel respect en bewondering voor, zonder deze hulp had het niet gekund. Chapeau.

 

Hoe is het nu met de paarden?
Met de meeste paarden gaat het nu gelukkig een stuk beter. Deze week gaan er zes paarden naar de kliniek in Utrecht voor een zogenaamde scope. Hiermee kan worden vastgesteld of een paard drager is van droes (of niet). Helaas is er afgelopen dinsdag bij twee van de drie paarden (Zara en Cookie) dragerschap vastgesteld en de derde is ook nog besmet met droes (Nito). Deze paarden moeten nog vier weken in quarantaine. Donderdag staan de volgende drie op de planning om onderzocht te worden. Hierna zal er met de arts een plan worden gemaakt hoe nu verder.

Wat dit betekent voor het rijden, kunnen we daarom nog niet zeggen, gezien de recente uitslagen van het droes onderzoek en de aankomende onderzoeken. Ook zijn nog veel paarden niet fit of hebben aandacht nodig omdat ze nog niet lang bij ons zijn; zij zullen dus op conditie moeten worden gebracht met een trainingsplan.
En dat betekent ook een planningsuitdaging, want niet iedereen kan dit een paard bieden en de bakruimte is nog steeds beperkt , omdat de binnenbak nog bezet is door de droespaarden en daarna opgeruimd/opgeschoond moet worden.
Een idee is om een schuilstal te laten bouwen in een van de paddocks zodat de droespaarden buiten kunnen staan, apart van de rest. Zo kunnen ze wel fijn naar buiten en kan de binnenbak weer gebruikt worden. Hier hebben we dan wel hulp voor nodig. Dus bent u handig of kent u iemand in uw netwerk die dit tegen kostprijs zou willen doen dan horen we het graag, mail dan naar bestuur@lishartel.nl

We hebben wel recent afspraken kunnen maken met studenten van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht over het gaan gebruiken van onze faciliteiten en het volgen van lessen. Hier zijn beide partijen blij mee. Bijkomend voordeel is dat deze ruiters meestal al over wat rijervaring beschikken, naast natuurlijk veel kennis. Dat betekent ook dat zij ons zullen/kunnen? helpen bij het trainen en fit maken van de paarden.

Er hebben ons ook diverse vragen bereikt specifiek over Pleasure. Zij heeft zich helaas dermate verwond dat er sprake is van een kaakbreuk. Dit zou operatief hersteld kunnen worden, maar gezien de hoge leeftijd van Pleasure en de hoge mate van pijn die bij deze operatie komt kijken, ook erna, hebben we  in overleg en op advies van de dierenarts besloten om afscheid te nemen van Pleasure en haar binnenkort te laten euthaniseren. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft.

Overigens wordt er ook weer gekeken naar de aanschaf van nieuwe paarden en op dit moment lopen er enkele opties. Dat zou fijn zijn, want zonder (voldoende) paarden kunnen we geen lessen verzorgen.

Vrijwilligers
Hun inzet zag er de afgelopen periode ook heel anders uit. We hebben van een aantal vrijwilligers afscheid moeten nemen. Diverse vrijwilligers hebben zich afgelopen periode ook ingezet om de boel draaiende te houden en daar zijn we heel dankbaar voor.
Hopelijk mogen we de komende tijd ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
We zullen samen goed moeten kijken hoe we tot een goede inzet de komende periode kunnen komen.

Hoe nu verder?
Zoals duidelijk is het team nog niet helemaal op orde, maar hebben we daar goede hoop op. Ook de paarden zijn nog niet klaar met de droes. Daar komt nog bij dat Linda vanaf de 27ste niet meer bij ons werkzaam is en we een tekort hebben aan stalmedewerkers kunnen we vanaf de 27ste tot  en met 1 oktober geen lessen aanbieden.

We verwachten echter dat we na 1 oktober de komende maanden grosso modo een schema van 1 les per 2 weken voor de ruiters kunnen aanbieden, zoals we nu ook opgestart zijn. Uiteraard worden de details over de verschillende lessen vanuit de instructeurs gecommuniceerd, maar dit is de vuistregel.
Dat betekent ook dat het lesgeld voorlopig gehalveerd zal worden. We verwachten dit voor de komende maanden, zeg oktober/november. Zodra we weer op een volledig schema kunnen werken (‘Terug in het zadel’), gaan we weer terug naar het reguliere lesgeld.

Gemiste lessen / compensatie
Na een aanvankelijke groei begin van het jaar, hebben helaas diverse ruiters hun lidmaatschap opgezegd. Daar hebben we begrip voor. Diverse ruiters hebben daarbij aangegeven de gemiste lessen niet te willen verrekenen en deze daarmee als een donatie aangemerkt voor Lis Hartel. Dat is een erg mooi gebaar. Dank hiervoor. We hopen overigens diverse ruiters weer terug te mogen ontvangen als duidelijk is dat we weer mooie lessen kunnen gaan aanbieden.

Gelukkig zijn er ook vele ruiters, zo’n 150, die wel lid zijn gebleven, ook al hadden we geen of een beperkt lesaanbod. Daar zijn we dan ook erg dankbaar voor.

Ook deze ruiters hebben best wel wat lessen moeten missen. In tegenstelling tot wat we eerder aangaven, is het niet reëel om gezien de beperkte inzetbaarheid van de paarden dit jaar inhaallessen aan te kunnen bieden. Er zijn te weinig paarden beschikbaar, evenals instructrices, en daarmee is het gevaar van overbelasting veel te groot.

We willen als bestuur er dit jaar wel graag een streep onder zetten en volgend jaar met een schone lei kunnen beginnen. Dat betekent een vorm van compensatie. Gemiddeld hebben 150 leden 8 lessen per ruiter moeten missen; zeg maar 2 maanden. Als we dit financieel maken, gaat het al snel om €24.000,- tot  €30.000,-.

Nu liepen de kosten voor de manege de afgelopen maanden gewoon, zelfs extra, door, maar lagen de inkomsten op een lager niveau. Tevens kampten we al met een exploitatietekort. En ondanks een hele mooie opbrengst vanuit de open kasteeltuinen Lunenburg, betekent dit dat we het ons niet kunnen permitteren om dit bedrag aan de leden uit te keren.

We willen daarom in de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november (datum volgt) een voorstel vanuit het bestuur voorleggen en advies aan de leden vragen hoe hiermee om te gaan.

Overige punten
Communicatie blijft heel belangrijk. We verwachten dan ook medio oktober weer een update te kunnen geven waar we dan staan. We proberen u ook via de website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook de nieuwbrieven zult u voortaan op de website vinden.

Tevens horen we graag van u of er behoefte is aan een vragen-uurtje. Dat betekent dat enkele bestuursleden beschikbaar zijn op de manege om vragen te stellen / in gesprek te gaan. Laat u svp weten of hier behoefte aan is, dan plannen we een datum hiervoor, dit mag ook naar bestuur@lishartel.nl
Tevens willen we in november de ALV houden. Daarvoor hebben we diverse bespreekpunten: (nieuwe) team, paardenwelzijn, plan Terug in het Zadel + exploitatiebegroting/financieel model en de eerder genoemde compensatie.

Tot slot
Dit is een lange nieuwsbrief geworden. We hopen dat u zich beseft in welke precaire situatie manege Lis Hartel zich bevindt en snapt welke inspanningen er gedaan zijn om de zaak draaiende te houden. De zorg voor onze paarden kon niet stoppen, dat moest doorlopen en georganiseerd worden. Tevens moesten er vele andere dingen ook op de rit worden gezet.

Dat betekende dat het bestuur ook veel meer hands-on aan de slag moest dan je normaliter zou verwachten. Niet een gezonde situatie, zowel voor bestuur als het team zelf niet. Maar wel noodzakelijk. Daarom hebben we dit ook graag gedaan. En was er wat minder aandacht voor communicatie.

We rekenen op uw begrip en steun!

Tot gauw ziens.

Met vriendelijke groet namens het Team en het Bestuur,

Edward Cox
voorzitter