Nieuwsbrief december 2022

Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Lis Hartel,

In deze (extra lange) nieuwsbrief nemen we jullie weer mee in onder andere belangrijke punten uit de Algemene Ledenvergadering, klankbordgroep, de lessen, paardenupdate, hulp gevraagd en de activiteiten voor 2023.

Nieuws uit de ALV

Op 23 november j.l. hebben we een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Aanleiding hiervoor was de penibele situatie waarin de vereniging zich bevindt en het plan van Team en Bestuur om hier uit te komen, genaamd ‘Lis Hartel - Terug in het zadel’. Dit plan is verzonden bij de uitnodiging voor de ALV.

We willen nogmaals benadrukken dat we het bepaald niet makkelijk vonden om dit plan te presenteren aan de leden, maar we zien simpelweg geen andere oplossing.

Wat zijn de belangrijkste besluiten genomen tjdens de ALV?

 1. Per 1 feb. 2023 worden de tarieven vereenvoudigd en verhoogd;

 2. De openstaande inhaal-lesuren komen te vervallen;

 3. Er wordt een fonds opgericht om leden met een beperking/beperkt budget te ondersteunen om te blijven paardrijden.

Meer informatie kunt u vinden in de notulen van de ALV. Hieronder volgt een korte toelichting.

Ad 1. lessen en tarieven

Dit zal de duur van de lessen worden: een groepsles 60 minuten, een staples 45 minuten, een privéles 30 minuten, en een menles 35 minuten. Hiermee komt de opBe voor een groepsles korter dan 60 minuten te vervallen.
Splitsing in een lidmaatschapsdeel (contributie) van €150,- per hal]aar en een lesdeel van €75,- per maand (voor mennen €40,- per maand). Lesgeld wordt 12 maanden per jaar betaald, waarbij er in de zomer en met de Kerst een aantal weken geen lessen zijn. Dit is niet veranderd.

Nog enkele aanvullingen hierop. Bij meer dan 1x les per week, blijft de contributie gelijk en gaat het lesgeld naar rato omhoog. Als men maar 1x per 2 weken wil lessen, dan worden de tarieven gehalveerd. Bij het tussentijds lessen verminderen (met inachtneming van de opzegtermijn) wordt het lesgeld aangepast, maar contributie van betreffende half jaar wordt niet verlaagd.

Er is sprake van gezinskorting: voor elk 2e en volgend gezinslid bedraagt de contributie geen €150,- maar €100,- per persoon. Lesgeld is voor alle gezinsleden gelijk.
Gezien de aankondigingstermijn van minimaal 1 maand zullen de nieuwe tarieven per 1 februari 2023 in gaan.

Ad 2. inhalen

Zoals verteld tijdens de ALV is het financieel niet mogelijk de inhaaluren te compenseren. We zullen wel proberen enkele alternatieven voor de afgelopen periode aan te bieden.
Voor gemiste lessen in 2023 geldt dat hier wel inhaalopties voor komen, tenzij er sprake is van overmacht, denk aan bijvoorbeeld corona maatregelen of een ziekte zoals droes waarbij een verplichte sluiting geldt. Dit inhalen gaat dan altijd in overleg met de instructrice.

 

Ad 3. fonds

Er zijn leden, zeker onder de groep leden met een beperking, die moeten rondkomen van een uitkering. De tariefsverhoging zou kunnen betekenen voor diverse leden dat dit zo’n groot deel van hun budget is, dat paardrijden simpelweg niet meer betaalbaar is. Dat leidde tijdens de ALV tot het idee om hiervoor een soort fonds op te richten en ter plekke werden er diverse substantiële donaties voor dit fonds gedaan. Dat is geweldig, een super voorbeeld van de solidariteit in onze vereniging. AcBe voor het bestuur is, om in overleg met de donateurs, afspraken te maken welke leden hiervoor in aanmerking komen, een zgn hardheidsclausule.
Dit vraagt zorgvuldigheid. Mochten er leden (bv met een uitkering) zijn die door de tariefsverhoging zouden moeten opzeggen, dan vragen wij om contact op te nemen met het bestuur om te kijken naar de mogelijkheden.

In aanvulling hierop zijn er diverse Bps ontvangen om als vereniging danwel voor individuele leden te kijken of er aanvullende geldstromen te genereren zijn. Dit naast wat de vereniging nu al doet. Dat zullen we zeker gaan oppakken de komende periode.

Tot zover de berichtgeving uit de ALV, we realiseren ons dat dit forse wijzigingen zijn, mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting, laat het ons dan weten via bestuur@lishartel.nl

De lessen
Vanaf maandag 5 december kunnen alle lessen van de dinsdag, donderdag en zaterdag weer 100%

rijden. Dit betekent dat de ruiters met een wekelijks abonnement weer iedere week les zullen hebben. Voor de ruiters met een 1x per 14 dagen leskaart verandert er niets en blijven de lessen 1x per 14 dagen. De ruiters worden hiervan ook nog per mail op de hoogte gesteld.

De ruiters van de maandag, woensdag en vrijdag lessen blijven helaas nog wel 1x per 14 dagen rijden. Dit omdat het paarden bestand nog niet volledig op orde is om alle ruiters een les te kunnen laten rijden en we overbelasting en dus uitval van paarden willen proberen te voorkomen.

Hulp nodig vrijwilligers: stal, begeleiding staplessen, tuin&terrein, bak slepen.

Vanuit de ALV kwam de vraag naar voren welke taken er liggen te wachten op invulling van vrijwilligers. Hierbij een aantal taken die nu open liggen:

 • Een dagelijkse taak is het helpen mesten en strooien van de paardenstallen in de ochtend tussen 9.00 en 13.00u.

 • Op maandag, woensdag en vrijdag is er behoefte aan hulp met paarden op + afzadelen en meelopers tijdens de stap lessen.
  De lessen zijn van:

  Maandag: 10.00-10.45 en 10.45-11.30u
  Woensdag: 10.00-10.45 en 10.45-11.30 en 12.30-13.15u Vrijdag: 11.15-12.00 en 12.00-12.45u

 • Op vrijdag middag (15.00 -17.00u) is er nog een assistente nodig voor het helpen met op en afzadelen en eventueel naast lopen bij de kleinere ruiters tijdens de lessen.

 • In het weekend zou het voor de paarden en instructeurs heel fijn zijn als er een aantal vrijwilligers zijn die op zaterdag tussen de middag of op zondag de 2 rijbakken zouden willen komen slepen met de trekker. Het is even een klus om de sleep achter de trekker te bevestigen maar daarna rijdt onze ouder trekker (een Ford 2000 voor de kenners 😉 ) heerlijk

en is het ongeveer 20 minuten werk per rijbak om deze weer mooi egaal te krijgen. Als de bakken 1x per week of 1x per 14 dagen gesleept worden scheelt dat de paarden qua belasting en de instructeurs moeite en tijd

Vanaf het voorjaar is er behoefte aan vrijwilligers die zich ook om de tuin en het terrein bekommeren. Dit kunnen we op een algemene schoonmaakdag doen maar mocht je groene vingers hebben ben je ook welkom om dit frequenter mee te helpen bijhouden.

Mocht je andere ideeën hebben voor vrijwilligers functies, werk zien liggen of anderzijds je in willen zemen overleg dit dan met een van de teamleden.

Kerstvakantie

In de kerstvakantie zijn wij gesloten voor rijlessen vanaf 24 december tot 8 januari. Op maandag 9 januari starten wij weer met de lessen. Tijdens de kerstvakantie staan de paarden wel op de manege en moeten ze ook verzorgd worden. Hiervoor zullen onze teamleden aanwezig zijn van 9.00 tot 15.00 uur, mocht je willen helpen heel graag! Laat dit dan even weten aan een van de teamleden.

Paarden

Met de paarden gaat het qua gezondheid gelukkig goed. De conditie en balans is van de meeste goed aan het opbouwen, helaas dus nog niet helemaal voldoende om alle ruiters 100% te kunnen laten rijden. We zijn met het instructeurs team ook op zoek naar nieuwe paarden om ons team te versterken.

Goofy en Piet hebben met behulp van de bijrijders hun rentree gemaakt in de lessen. De Freibergers hebben sinds half november ook weer de staplessen gelopen, ze zijn alle 4 echt toppers die hun hoofden goed koel weten te houden.

Warme kleding

Het is lekker koud aan het worden in ons kikkerland, daarom vragen we ouders/begeleiders om hun kinderen goed aan te kleden (we merken dat sommigen het erg koud hebben), thermokleding, dikke

sokken, (paardrij)handschoenen en een warme jas, alles mag weer van stal worden gehaald !

Tegoedbonnen vrijwilligers en bijrijders

Vorig jaar kerst hebben bijrijders en vrijwilligers een tegoedbon gekregen voor een prive les of een rit op de koets. Graag zouden we deze tegoedbonnen willen verzilveren in de komende kerstvakantie. Op woensdag 28 december, ongeveer tussen 12.00 en 15.00u is er een mogelijkheid om een rit mee op de koets te maken. Geef je op via info@lishartel.nl dan kijken wij hoeveel ritten we aan gaan bieden en op welke tjden precies. Heb je een tegoedbon voor een prive les neem dan met een van de instructeurs contact op om een moment te plannen voor deze les.

 

De Klankbordgroep stelt zich voor

Sinds kort heeft onze vereniging een klankbordgroep. In deze klankbordgroep kunnen leden, ouders, begeleiders en vrijwilligers deelnemen. Zij vangen de signalen op van jullie. Je kunt als je een idee hebt of als je iets dwarszit natuurlijk bij je instructrice, bij Rozemarijn of de leden van het bestuur terecht. Wil je liever iemand spreken die net als jij lid, ouder of vrijwilliger is dan kun je bij hen terecht. Bijvoorbeeld als je ze tegenkomt op de manege of door een e-mail te sturen naar klankbordgroepLisHartel@outlook.com. De komende tjd gaan we samen ontdekken wat de klankbordgroep voor de leden en de vereniging kan betekenen.

Mijn naam is Barber van Manen en ik ben de moeder van Mette Leenders die bij Lis Hartel rijdt en bijrijder is. Ik vind het leuk en belangrijk ook iets te kunnen betekenen voor de bijzondere manege die Lis Hartel is; altijd welkom om me aan te spreken of te mailen als je iets wilt delen met mij als lid van de klankbordgroep!

Mijn naam is Melinda van Willegen en ik ben de moeder van Anne en Femke die beide ruiter zijn bij Lis Hartel en bijrijder. Meestal gaan ze zelf naar de manege, maar ik kom ook nog wel eens kijken bij een les. Als er iets wordt georganiseerd dan is de kans groot dat je me dan ook op de manege treft. Spreek me gerust aan als je iets leuks wilt delen of als je iets wilt bespreken dat niet goed gaat.

Berthy Ligtenbarg, ik ben vrijwilliger op maandagmiddag en doe dan stalwerkzaamheden en loop mee in de staplessen. Ook ga ik mee als groom bij de menlessen als we met de menkar het bos in gaan. Als je iets wilt weten of bespreken aarzel dan niet me aan te schieten.

 

Sinterklaas

Voor de jongste jeugd, de jeugd en voor de stappers heeft Sinterklaas samen met het team een paar leuke dingen georganiseerd. Zo mocht de schoen worden gezet, werd er een pepernotenbingo gehouden en stond er een heerlijk drankje klaar.

 

Actviteiten 2023

De afgelopen jaren waren qua rijden niet de beste jaren voor de leden van onze vereniging, corona, blessures en als laatste kwam er nog droes over heen, zaken waar we nauwelijks tot geen invloed op hebben gehad. Zoals reeds hierboven is omschreven is in de ALV besloten dat de inhaallessen niet kunnen worden gecompenseerd. Wat we wel kunnen doen is om te zorgen dat er een leuk aanbod qua activiteiten wordt georganiseerd in 2023. Een agenda volgt nog met de actviteiten maar we kunnen nu alvast een tipje van de sluier geven: een menworkshop, een lezing over het welzijn van paarden en een workshop over het speuren met paarden.

 

 

 

Nieuwsbrief Manege Lis Hartel 30 oktober 2022

Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Lis Hartel,

In deze nieuwsbrief nemen we jullie weer mee in onder andere  de teamsamenstelling, stand van zaken mbt de droes, de lessen, de Algemene Ledenvergadering en hebben we een schoonmaakdag gepland.

Het Team
Joyce Reinders treedt per 1 november bij ons in dienst, daar zijn we heel blij mee. Naast onze instructrices Rozemarijn en Patricia zal zij ook les gaan geven. Jullie hebben haar mogelijk al een paar keer gezien, ze heeft de afgelopen maand al geholpen waar dat nodig was. Zij zal zich hieronder kort voorstellen. We wensen haar veel succes en plezier bij Lis Hartel.


“Hallo! Graag stel ik mijzelf even voor: Ik ben Joyce Reinders. Samen met mijn vriend Bart en dochtertje Nova (geb.2016) woon ik in IJsselstein.

Sinds mijn 18e ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang als Pedagogisch Medewerker. Daarnaast ben ik sinds 2008 werkzaam als gediplomeerd instructrice op de manege in IJsselstein waar ik tevens ook al sinds mijn 7e zelf paard rijd. Lesgeven en paardrijden zijn beiden mijn passie! Ik haal veel voldoening en energie uit het lesgeven en ben dan ook heel blij en dankbaar dat ik van mijn passie mijn werk kan maken!

Vanaf 1 november ben ik in dienst bij Lis Hartel! Elke dinsdag, donderdagochtend en vrijdag ben ik te vinden als vaste instructrice bij jullie op de manege.


Ik heb er onwijs veel zin in om jullie allemaal te ontmoeten en kijk er naar uit om als instructrice bij Lis Hartel te beginnen. Tot ziens op de manege!”

Droes
De vier paarden die nog in quarantaine zaten, zijn vorige week weer getest op droes. Nito was de gelukkige en testte negatief. Hij geniet weer van het buiten zijn. De andere drie moeten nog tot 1 november afgezonderd blijven van de rest op advies van de kliniek. Hiermee kunnen we zeggen dat de droes periode bijna voorbij is. We willen iedereen hartelijk danken voor de inzet, geduld en betrokkenheid. De paarden moeten we rustig aan weer in het ritme zien te krijgen, zodat ze weer kunnen  wennen aan het manegewerk.

 

Lessen
Alle lessen blijven  voorlopig om de week. Let op lessen kunnen zijn veranderd, waar mogelijk is iedereen op de hoogte gesteld maar kijk in de app Manegeplan als je het niet zeker weet of nog niks van ons gehoord hebt. Voor de stapgroepen geldt dat maandag 14 november de stapgroepen starten, deze zijn ook om de week. De menlessen gaan we ook weer opstarten, hier zullen we apart over communiceren wanneer dit zal zijn.

 

Paddock
Een lang gekoesterde wens van velen binnen de manege gaat in vervulling, een nieuwe paddock. Hierdoor kunnen alle paarden langer buiten staan en met hun kameraden spelen, reduceren we het stro verbruik in de stallen en scheelt het ook qua stalwerkzaamheden, immers meer mest buiten betekent minder mest binnen :)

 

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op 23 november aanstaande van 19:30 tot 21:00 uur in de kantine van de manege. Aanmelden kan voor 16 november via secretaris@lishartel.nl. De agenda en andere stukken worden naar alle leden verzonden. 

 

Energieverbuik
Afgelopen januari hebben we dankzij het Barthimeus Fonds alle lampen kunnen vervangen door LED-verlichting, gelukkig maar gezien de huidige situatie. Ook zien we er op toe dat de verwarming in de kantine niet of nauwelijks aan staat zodat we hiermee onze bijdrage kunnen leveren tot besparing van gas.


Afscheid Veronica
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering gaf Veronica aan dat ze zou gaan stoppen met het vrijwilligerswerk. Veronica heeft jarenlang  als begeleider bij de staplessen geholpen. Ruiters en instructrices waren en zijn dol op haar, iedereen kon op haar rekenen. We willen haar dan ook ontzettend bedanken voor al haar inzet en betrokkenheid. Veronica we gaan je missen en je bent en blijft altijd van harte welkom.

 

Overlijden Hans Wiegmans
Ons bereikte het droevige bericht dat Hans Wiegmans is overleden. Hans was in het verleden bedrijfsleider bij Lis Hartel. We hebben namens de vereniging een condoleance kaart gestuurd.

 

Schoonmaakdag 6 november 2022
Het heeft even geduurd maar het gaat er nu toch echt van komen, de schoonmaak en opruimdag bij Lis Hartel zal plaatsvinden op zondag 6 november aanstaande van 10:00 tot 16:00 uur. Zin en tijd om een handje te helpen dan nodigen we je uit om te komen. Onder andere ramen wassen, spinnen raggen, snoeien rond de paddocks, grofvuil verzamelen, kantine schoonmaken en het opstapperron weer tunen. Opgeven kan via info@lishartel.nl, wel zo handig om te weten hoeveel mensen er komen omdat wij  voor een heerlijke krentenbol, koffie, thee en sap zorgen. Mocht je wat schoonmaakspullen mee willen nemen dan graag. Tot de 6e!

 

 

Nieuwsbrief Manege Lis Hartel 30 september 2022

Laatste stand van zaken

Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Lis Hartel

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over de dingen die de afgelopen weken gebeurd zijn. Graag willen we jullie laten weten hoe het er nu voor staat.

 

Het Team
We zijn heel blij te kunnen laten weten dat vanaf volgende week bij ons gaat starten Rozemarijn de Wilt. Zij zal zich hieronder even voorstellen. Rozemarijn zal les gaan geven en heeft een coördinerende rol. Samen met Patricia, Mariska en straks Joyce, wordt het team gevormd voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent niet dat alle vragen en mailtjes nu de kant op moeten naar Rozemarijn, maar wel dat zij een aansturende rol heeft. Heb je vragen over dingen, dan is je eigen instructeur daarin jouw eerste aanspreekpunt en het afmelden van lessen graag tijdig via manegeplan. We zijn nog wel dringend op zoek naar instructie voor de zaterdag en naar stalhulp voor een aantal dagen.

Ik ben Rozemarijn de Wilt, fysiotherapeut, instructeur en gespecialiseerd in houdingen zit van de ruiter. Het liefste ben ik de hele dag tussen de paarden, help ik mensenop en met een paard en rij ik natuurlijk ook graag mijn eigen paard Emora.

Ik ben 33 jaar, geboren en getogen in Driebergen en woon nu in Austerlitz.Van jongs af aan heeft het paarden-virus mij al in zijn macht; toen ik 7 jaar was mocht ik gaan paardrijden en daar ben ik nooit meer mee gestopt. Na mijn middelbare school heb ik mijn instructeursdiploma gehaald, waarmee ik sindsdien veel les heb gegeven.

Tijdens mijn studie fysiotherapie kreeg ik steeds meer interesse in houding en zit van de ruiter en hoe dit invloed heeft op het paard. Door verschillende opleidingen en cursussen ben ik mijzelf hierin dan ook steeds verder gaan verdiepen.

Daarnaast blijft de onverklaarbare magie die er is tussen mens en paard het meest fantastische van het werken met paarden!

Ik hoop in de komende periode alle paarden en ruiters, medewerkers en vrijwilligers van Manege Lis Hartel te leren kennen en de manege weer goed draaiende te krijgen, zodat alle ruiters weer kunnen genieten van de paarden. Tot snel!

 

Droes
Het goede nieuws is dat Narnia en Finesse uit quarantaine zijn en weer bij de andere paarden staan. Helaas bleek Nala positief te testen en zal zij, samen met Nyto, Cookie en Zara nog 4 weken in quarantaine moeten. Dit is heel jammer, maar de paarden vertonen gelukkig geen ziekte verschijnselen (meer), maar zijn nog wel besmettelijk voor onze andere paarden. Daarom moeten ze nog even afgezonderd blijven van de rest

We hebben ook nog steeds te kampen met beperkte inzet van paarden door andere blessures. Zo zullen Puck en Zara (nadat we droesvrij worden verklaard door de dierenarts voor kreupelheidsonderzoek) naar de kliniek moeten. Narnia en U2 zullen eerst weer goed getraind moeten worden voordat ze weer de les in kunnen, ze zijn nu te ondeugend, dit vraagt wel tijd en inzet. Ook Finesse is lange tijd niet ingezet en zal weer conditie op moeten bouwen. We gaan hier snel mee aan de slag.

 

Lessen
De afgelopen week, hebben we (met hulp) de paardenzorg gelukkig goed kunnen organiseren. Met de komst van Rozemarijn, zullen we de lessen weer zo goed als mogelijk hervatten volgens rooster vanaf zondag 2 oktober, zoals dit was voor afgelopen week. Dit betekent 1 x per 2 weken les. Enige uitzondering hierop zijn de lessen van maandagmiddag 3 oktober, deze ruiters zijn hierover al geïnformeerd. We hebben helaas nog geen vaste instructie voor de zaterdag lessen. We proberen deze lessen doorgang te laten hebben de komende maand, mocht dit niet lukken dan word je persoonlijk geïnformeerd dat je les niet door kan gaan en/of op welk ander moment je les kunt krijgen. Dus als je niks hoort, kom je op het voor jou bekende tijdstip in de voor jou geplande week.

 

Manegeplan
Bij deze willen ook een dringende oproep doen om te controleren of je gegevens in manegeplan up to date zijn. We merken dat een aantal telefoonnummers niet kloppen of niet ingevuld zijn en dat mailadressen ook niet overal ingevuld zijn. We gebruiken deze contactgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en andere communicatie. Voor de nieuwsbrief kun je overigens ook terecht op de site.

 

Afscheid Linda
Er bereiken ons ook wat berichten dat het bekend maken van het vertrek van Linda en het daadwerkelijke vertrek erg dicht op elkaar zaten. Dat hebben wij ons ook gerealiseerd. Linda heeft een maand geleden te kennen gegeven elders een werkplek gevonden te hebben en zij wilde graag haar ruiters dit persoonlijk vertellen. Dit is wat ons betreft ook de juiste weg. Daarna hebben wij dit breder kunnen communiceren, maar was de daadwerkelijke afscheidsdatum ineens dichtbij. We nemen deze feedback ter harte.

Linda heeft aangegeven geen officieel afscheid te willen en dit hebben we gerespecteerd. We vinden het vervelend als hierdoor voor een aantal van jullie geen gelegenheid is geweest om afscheid te nemen.

 

Klankbordgroep

Eerder dit jaar hebben we een oproep gedaan die we graag nog een keer willen doen. We zoeken geïnteresseerden voor onze klankbordgroep. Als vereniging is het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Ruiters, ouders/begeleiders van ruiters, werknemers en vrijwilligers hebben met elkaar te maken. Besluiten van het bestuur hebben vaak invloed op deze partijen. Door een klankbordgroep op te richten waardoor wensen, aanbevelingen, gevraagde en ongevraagde adviezen en klachten naar voren kunnen komen, kan het bestuur hier rekening mee houden in zijn besluitvorming. Mocht je deel willen nemen, meld je dan aan via bestuur@lishartel.nl

 

 

Nieuwsbrief Manege Lis Hartel 22 september 2022

Beste ruiters, begeleiders, ouders, vrijwilligers, vrienden en vriendinnen van Manege Lis Hartel,

Graag informeren we u in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen bij onze mooie manege Lis Hartel. Het is door omstandigheden een tijd stil geweest met berichtgeving vanuit het bestuur. Dat was niet uit luxe of omdat er niets te melden viel, maar juist omdat we werden getroffen door omstandigheden die al onze tijd en inzet vroegen. En hierdoor schoot de communicatie er bij in. Onze excuses hiervoor.

Met onderstaande berichtgeving willen we u informeren over wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Hoewel het voor de buitenwereld stil leek, is er achter de schermen enorm veel gebeurd. Het is een lang verhaal, maar hopen dat u even de tijd wilt nemen om te lezen. De samenvatting vindt u hier, een uitgebreidere beschrijving op de volgende pagina’s. En mogelijk zijn niet alle onderwerpen voor iedereen van toepassing.

Kernpunten:

 1. Het team
  Het waren zeer zware tijden voor het team. Iedereen heeft keihard gewerkt om vooral de paarden te verzorgen. Helaas zal Linda afscheid nemen per 26 september aanstaande, om aan de slag op een zorggroep. Dat betreuren we zeer. Linda heeft zich jaren enorm ingezet voor ruiters en paarden en heeft veel betekend voor Lis Hartel. Er zijn meer veranderingen in het team en er lopen nog gesprekken met kandidaten om het team compleet te maken.
 2. Paarden
  Het gaat met de meeste paarden gelukkig een stuk beter. Na onderzoek deze week van een aantal paarden weten we hoe we er voor staan met de droes-uitbraak.
 3. Mennen
  Positief bericht is dat we een groep enthousiaste menners hebben weten te vinden. Afhankelijk van de inzetbaarheid van geschikte paarden zullen we weer menlessen gaan aanbieden. Dit werd altijd zeer gewaardeerd.
 4. Komende periode
  We gaan ervan uit dat we ongeveer 1 les per 2 weken aan de ruiters kunnen aanbieden de komende maanden. Het lesgeld zal gehalveerd worden, tot het moment dat we weer een volledig schema kunnen aanbieden.
 5. Gemiste lessen
  Dit jaar kunnen we door de beperkte inzetbaarheid van de paarden geen inhaallessen aanbieden. Dit willen we compenseren aan de leden. Een voorstel hiervoor zullen we tijdens de ALV in november bespreken.
  Voor meer informatie kunt u hieronder verder lezen.

Uitgebreide bericht

Het team
Als eerste willen we u laten weten dat Linda afscheid zal nemen van Lis Hartel per 26 september aanstaande. Dit betreuren wij enorm. We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle inzet die ze de afgelopen maanden, maar ook voorgaande jaren, heeft gedaan om alles georganiseerd en geregeld te krijgen. De afgelopen maanden hebben hierin wel de kroon gespannen. Linda heeft een enorme betrokkenheid getoond naar paarden en ruiters en is altijd enorm gewaardeerd als instructrice en mens. Het vertrouwen, de aandacht en altijd bereid om iedereen te helpen en uit te leggen zijn zaken die we ons altijd blijven herinneren. Linda, we gaan je ontzettend missen.

We hebben begin van de zomer ook afscheid genomen van Marije. Werken bij ons werd haar fysiek te zwaar en viel lastig te combineren met haar overige plannen. We willen haar bedanken voor haar inzet en veel succes wensen.

Nu zult u denken, dan blijft er niemand over. Niets is minder waar. Gelukkig hebben we Patricia, zij zal zich vooral richten op het geven van de staplessen. We hebben daarnaast een hele leuke nieuwe instructrice gevonden, die met veel enthousiasme bij ons gaat beginnen per 1 november. Zij heet Joyce Reinders en heeft een jarenlange ervaring in lesgeven. We heten haar van harte welkom bij Lis Hartel.

Daarnaast zijn we met diverse kandidaten in gesprek, waaronder iemand die veel energie heeft om de boel te gaan trekken. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit zeker melden.

Naast het kunnen verzorgen van lessen, is het ook belangrijk voldoende hulp voor de overige (stal)werkzaamheden te hebben. Hier wordt hard aan gewerkt, maar we hebben nog geen bezetting voor alle dagen. Vooral in de week van 27 september tot en met 1 oktober kunnen we alle hulp gebruiken met de verzorging van de paarden, denk  onder andere aan paarden voeren en de stallen opstrooien. Wie o wie komt ons helpen? Mail naar bestuur@lishartel.nl.

Administratief hebben we gelukkig hulp van Mariska. Mariska helpt ons in de betere afhandeling van mail, telefoon en wellicht planning en operationele communicatie.

We hebben inmiddels ook een groep enthousiaste menners weten te vinden die samen de schouders eronder willen zetten om menlessen te gaan verzorgen. Dat kon afgelopen maanden uiteraard niet, maar hopelijk binnenkort wel. Uiteraard moeten we kijken welke paarden geschikt en fit hiervoor zijn. Daarover volgt zeker nog nadere berichtgeving.

Dus al met al hebben we goede hoop dat we zowel paardenzorg als instructie weer op orde krijgen.

In het bestuur heeft Ralph Smits afscheid genomen. Hij was verantwoordelijk voor onderhoud, maar dat werd steeds lastiger te combineren met zijn werkzaamheden. Ook dank aan Ralph voor de afgelopen jaren. Guido Gunsing (tevens Secretaris) is tijdelijk aanspreekpunt voor onderhoud en heeft hulp paraat staan! Hierdoor is er wel een bestuursfunctie vrijgekomen mbt onderhoud.
Ook zoeken we nog een bestuurslid die zich onder andere met communicatie en vrijwilligers wil bezighouden. Mail naar bestuur@lishartel.nl voor meer informatie.

 

Droes
U kunt zich voorstellen dat de uitbraak van droes op de manege, met bijbehorende maatregelen ons voor een forse uitdaging stelde. Ook al zijn paarden ziek en wordt er minder/geen les gegeven, de verzorging moet uiteraard gewoon doorgaan en vraagt nog meer zorg en aandacht dan onder normale omstandigheden. Zo werd er een schoon en besmet gebied ingesteld. Werken in het ‘besmet’ gebied betekende dragen van beschermende kleding, ontsmetting, hygiëne maatregelen etc. Zeer impactvol voor zowel mens als dier.

Dit alles betekende de afgelopen maanden dus een forse wijziging in de gang van zaken: minder/geen lessen, manege deels gesloten, paarden ziek/niet fit, zware last op de schouders van het team. En dat alles ook nog tijdens de warme zomer en vakantieperiode.

U kunt zich voorstellen dat dit ook een enorme belasting voor het team en de vrijwilligers betekende. Ik wil graag op deze plek namens het bestuur onze grote waardering uitspreken voor iedereen die de afgelopen maanden zijn/haar steentje heeft bijdragen. Daar hebben we veel respect en bewondering voor, zonder deze hulp had het niet gekund. Chapeau.

 

Hoe is het nu met de paarden?
Met de meeste paarden gaat het nu gelukkig een stuk beter. Deze week gaan er zes paarden naar de kliniek in Utrecht voor een zogenaamde scope. Hiermee kan worden vastgesteld of een paard drager is van droes (of niet). Helaas is er afgelopen dinsdag bij twee van de drie paarden (Zara en Cookie) dragerschap vastgesteld en de derde is ook nog besmet met droes (Nito). Deze paarden moeten nog vier weken in quarantaine. Donderdag staan de volgende drie op de planning om onderzocht te worden. Hierna zal er met de arts een plan worden gemaakt hoe nu verder.

Wat dit betekent voor het rijden, kunnen we daarom nog niet zeggen, gezien de recente uitslagen van het droes onderzoek en de aankomende onderzoeken. Ook zijn nog veel paarden niet fit of hebben aandacht nodig omdat ze nog niet lang bij ons zijn; zij zullen dus op conditie moeten worden gebracht met een trainingsplan.
En dat betekent ook een planningsuitdaging, want niet iedereen kan dit een paard bieden en de bakruimte is nog steeds beperkt , omdat de binnenbak nog bezet is door de droespaarden en daarna opgeruimd/opgeschoond moet worden.
Een idee is om een schuilstal te laten bouwen in een van de paddocks zodat de droespaarden buiten kunnen staan, apart van de rest. Zo kunnen ze wel fijn naar buiten en kan de binnenbak weer gebruikt worden. Hier hebben we dan wel hulp voor nodig. Dus bent u handig of kent u iemand in uw netwerk die dit tegen kostprijs zou willen doen dan horen we het graag, mail dan naar bestuur@lishartel.nl

We hebben wel recent afspraken kunnen maken met studenten van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht over het gaan gebruiken van onze faciliteiten en het volgen van lessen. Hier zijn beide partijen blij mee. Bijkomend voordeel is dat deze ruiters meestal al over wat rijervaring beschikken, naast natuurlijk veel kennis. Dat betekent ook dat zij ons zullen/kunnen? helpen bij het trainen en fit maken van de paarden.

Er hebben ons ook diverse vragen bereikt specifiek over Pleasure. Zij heeft zich helaas dermate verwond dat er sprake is van een kaakbreuk. Dit zou operatief hersteld kunnen worden, maar gezien de hoge leeftijd van Pleasure en de hoge mate van pijn die bij deze operatie komt kijken, ook erna, hebben we  in overleg en op advies van de dierenarts besloten om afscheid te nemen van Pleasure en haar binnenkort te laten euthaniseren. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft.

Overigens wordt er ook weer gekeken naar de aanschaf van nieuwe paarden en op dit moment lopen er enkele opties. Dat zou fijn zijn, want zonder (voldoende) paarden kunnen we geen lessen verzorgen.

Vrijwilligers
Hun inzet zag er de afgelopen periode ook heel anders uit. We hebben van een aantal vrijwilligers afscheid moeten nemen. Diverse vrijwilligers hebben zich afgelopen periode ook ingezet om de boel draaiende te houden en daar zijn we heel dankbaar voor.
Hopelijk mogen we de komende tijd ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
We zullen samen goed moeten kijken hoe we tot een goede inzet de komende periode kunnen komen.

Hoe nu verder?
Zoals duidelijk is het team nog niet helemaal op orde, maar hebben we daar goede hoop op. Ook de paarden zijn nog niet klaar met de droes. Daar komt nog bij dat Linda vanaf de 27ste niet meer bij ons werkzaam is en we een tekort hebben aan stalmedewerkers kunnen we vanaf de 27ste tot  en met 1 oktober geen lessen aanbieden.

We verwachten echter dat we na 1 oktober de komende maanden grosso modo een schema van 1 les per 2 weken voor de ruiters kunnen aanbieden, zoals we nu ook opgestart zijn. Uiteraard worden de details over de verschillende lessen vanuit de instructeurs gecommuniceerd, maar dit is de vuistregel.
Dat betekent ook dat het lesgeld voorlopig gehalveerd zal worden. We verwachten dit voor de komende maanden, zeg oktober/november. Zodra we weer op een volledig schema kunnen werken (‘Terug in het zadel’), gaan we weer terug naar het reguliere lesgeld.

Gemiste lessen / compensatie
Na een aanvankelijke groei begin van het jaar, hebben helaas diverse ruiters hun lidmaatschap opgezegd. Daar hebben we begrip voor. Diverse ruiters hebben daarbij aangegeven de gemiste lessen niet te willen verrekenen en deze daarmee als een donatie aangemerkt voor Lis Hartel. Dat is een erg mooi gebaar. Dank hiervoor. We hopen overigens diverse ruiters weer terug te mogen ontvangen als duidelijk is dat we weer mooie lessen kunnen gaan aanbieden.

Gelukkig zijn er ook vele ruiters, zo’n 150, die wel lid zijn gebleven, ook al hadden we geen of een beperkt lesaanbod. Daar zijn we dan ook erg dankbaar voor.

Ook deze ruiters hebben best wel wat lessen moeten missen. In tegenstelling tot wat we eerder aangaven, is het niet reëel om gezien de beperkte inzetbaarheid van de paarden dit jaar inhaallessen aan te kunnen bieden. Er zijn te weinig paarden beschikbaar, evenals instructrices, en daarmee is het gevaar van overbelasting veel te groot.

We willen als bestuur er dit jaar wel graag een streep onder zetten en volgend jaar met een schone lei kunnen beginnen. Dat betekent een vorm van compensatie. Gemiddeld hebben 150 leden 8 lessen per ruiter moeten missen; zeg maar 2 maanden. Als we dit financieel maken, gaat het al snel om €24.000,- tot  €30.000,-.

Nu liepen de kosten voor de manege de afgelopen maanden gewoon, zelfs extra, door, maar lagen de inkomsten op een lager niveau. Tevens kampten we al met een exploitatietekort. En ondanks een hele mooie opbrengst vanuit de open kasteeltuinen Lunenburg, betekent dit dat we het ons niet kunnen permitteren om dit bedrag aan de leden uit te keren.

We willen daarom in de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november (datum volgt) een voorstel vanuit het bestuur voorleggen en advies aan de leden vragen hoe hiermee om te gaan.

Overige punten
Communicatie blijft heel belangrijk. We verwachten dan ook medio oktober weer een update te kunnen geven waar we dan staan. We proberen u ook via de website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook de nieuwbrieven zult u voortaan op de website vinden.

Tevens horen we graag van u of er behoefte is aan een vragen-uurtje. Dat betekent dat enkele bestuursleden beschikbaar zijn op de manege om vragen te stellen / in gesprek te gaan. Laat u svp weten of hier behoefte aan is, dan plannen we een datum hiervoor, dit mag ook naar bestuur@lishartel.nl
Tevens willen we in november de ALV houden. Daarvoor hebben we diverse bespreekpunten: (nieuwe) team, paardenwelzijn, plan Terug in het Zadel + exploitatiebegroting/financieel model en de eerder genoemde compensatie.

Tot slot
Dit is een lange nieuwsbrief geworden. We hopen dat u zich beseft in welke precaire situatie manege Lis Hartel zich bevindt en snapt welke inspanningen er gedaan zijn om de zaak draaiende te houden. De zorg voor onze paarden kon niet stoppen, dat moest doorlopen en georganiseerd worden. Tevens moesten er vele andere dingen ook op de rit worden gezet.

Dat betekende dat het bestuur ook veel meer hands-on aan de slag moest dan je normaliter zou verwachten. Niet een gezonde situatie, zowel voor bestuur als het team zelf niet. Maar wel noodzakelijk. Daarom hebben we dit ook graag gedaan. En was er wat minder aandacht voor communicatie.

We rekenen op uw begrip en steun!

Tot gauw ziens.

Met vriendelijke groet namens het Team en het Bestuur,

Edward Cox
voorzitter